جانستانی برای خودم!

نه اینکه نشود این جا بگویم، نه. نه اینکه نتوانم این جا بنویسم، نه . و نه اینکه نخواهم ...اصلا نقل این حرف ها نیست. این جا خانه ی من است . خانه ی زن روزی ،که گاهی چیزی میبیند یا جایی میرود و توجه اش جلب میشود آن وقت آن چه دیده است میشود سوژه ایی برای نوشتنش که اگر نگوید و ننویسد آن تصویر و آن سو ژه راحتش نمی گذارد . اما گاهی آدم خودش سوژه میشود... یعنی خودش سوژه ی خودش میشود . آن وقت دلش می خواهد برود یک جایی برای خودش بی حرف، بی حدیث ، بی دغدغه بنویسد و جانستانش را خالی کند از آن چه داغش کرده است. این جا می ماند برای زن روز . اما جانستان متولد میشود برای من. برای خود خودم.

www.jaanestan.blogsky.com

 

/ 1 نظر / 31 بازدید
ابراهیم رحیمیان

تولد ش مبارک . امیدوارم با تولد جانستان ، بصورت منظم تر و بیشتر بنویسید . موفق باشید .